De har buldret i Fontainebleau i over 100 år. Her et tilbakeblikk til 40-tallet: