Nesten 30 cm sammenlagt gjør den mindre transportabel enn de andre paddene. Glidelås på siden og under gjør at den kan, som med Moonwalk, settes sammen i lengderetningen. Glidelåser ryker, så vi setter spørsmålstegn ved denne løsningen på en så solid pad. Det positive er at leddet er lite og nett og at padden er veldig enkel å ta opp og legge sammen. Den er dermed også enkel å transportere mellom bulderne. Dominator er veldig «stiv», og det gjør at det kan være vanskelig å stappe buldreutstyret ned i padden når den er sammenlagt. Å stappe den inn i et litt for lite bagasjerom er … utfordrende. Digg at man kan lage stol av padden – stivheten gjør at det funger fint. Medfølgende matte som ligger i egen lomme på paden. Dominator er bra den, ingen tvil om det.