Norges Klatreforbund poengterer at disse anbefalingene ikke er en erstatning for myndighetenes retningslinjer for bekjempelsen av korona, men at det er et tillegg til de eksisterende retningslinjene.

Korona-krisen har rammet klatre-Norge hardt. Det er stengte klatresentre, folk som jobber i fjellet med kurs og føring har hatt begrensninger, men nå åpnes det gradvis opp igjen. 

Annonse

Norges Klatreforbund (NKF) gikk ut med en fraråding om å klatre 3.april, og dette var forankret i retningslinjer fra Helsedirektoratet og Idrettsforbundet. For de som ikke vet er Norges Klatreforbund (NKF) et særforbund under Norges Idrettsforbund. Etter hvert åpnet Norge gradvis litt opp igjen, og fra og med 24.april sa NKF at det er ok med utendørs klatring (under visse retningslinjer). Det siste nå er at Helsedirektoratet og Folkehelseinsituttet har utarbeidet en ny veileder hvor mange kan starte opp organisert idrettsaktivitet og arrangementer innenfor visse rammer. Norges Klatreforbund har da utarbeidet disse anbefalingene som da gjelder klatring mer spesifikt. 

I praksis betyr det at det er ikke åpnet for egenorganisert klatretrening innendørs, men om det er organisert kan det kun være maks 20 personer i en gruppe som da må ha 1 meters avstand.

Klatresentre må holdes stengt frem til 15.juni, og det er grunnet i egenorganisert treningsaktivitet der man ikke har like god kontroll på smitte. Dersom det er klubborganisert klatring med maks 20 personer så kan det være mulig å gjennomføre. De som skal gjøre det må følge veileder smittevern idrett som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Det er også mulighet for å avholde lokale arrangementer som klatresamlinger, klatrekurs og konkurranser. Det er spesifikke rammer for arrangementer som klatrekurs, samlinger og konkurranser.

Hvis noen klatreklubber har mulighet kan man organisere faste treningstilbud innendørs. Det kommer veldig an på hvor i landet man bor, og hva slags tilbud som er der fra før. Dersom man skal gjøre egenorganisert klatreaktivitet så må dette foregå utendørs ifølge NKF. 

Hva betyr de ulike grupperingene?

Norges Klatreforbund har definert noen grupperinger som kan være nyttig for klatrere å sette seg inn i:

  1. Nærkrets. De du bor sammen med eller kjæreste.
  2. Klubborganisert fast treningsgruppe. Personer som trener fast sammen, som må holde 1 meters avstand og være på maksimalt 20 personer.
  3. Egenorganisert omgangskrets. Personer man omgås jevnlig med utenom klubborganisering. Man må holde 1 meters avstand og være på maksimalt 20 personer.
  4. Man kan dra på arrangementer med maks 50 personer som du ikke normalt omgås med, men da må man holde 1 meters avstand, og arrangør må følge smittevernveilederen for arrangement.

Konkrete anbefalinger

Norges Klatreforbund presiserer at klatreklubbene anbefales til å utarbeide retningslinjer og instrukser for smittevern for sine aktiviteter og ansvarlige personer. Da må man benytte seg av «veileder smittevern idrett».

Angående hygiene bør alle klatrere vaske seg på hendene før og etter aktivitet, og desinfisering med håndsprit er et alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

Angående kontakt mellom mennesker er det en del anbefalinger:

  • Klubborganiserte treningsgrupper skal være på maks 20 personer. På de minste barna er det mellom 5-10 personer. Man skal holde 1 meters avstand.
  • Barn og ungdom bør ha en voksen ansvarlig til stede.
  • Lokale arrangement som kurs, samlinger og konkurranser skal være på maksimalt 50 personer. Det skal holdes 1 meters avstand. Disse arrangementene bør ikke samle mennesker over forskjellige geografiske områder.
  • Klatring som krever spotting bør unngås. Spotting kan selvsagt utføres dersom det er konsekvens for skader.
  • Kameratsjekken bør gjøres på 1 meters avstand.

Det har vært mye diskutert omkring overflatesmitte med Norges Klatreforbund sier at klatretak og faste vegginstallasjoner kan brukes. Personlig utstyr bør ikke deles. Sikkerhetsutstyr som taubremser osv kan deles, men bør rengjøres og desinfiserers mellom brukere. Dersom man bruker felles treningsutstyr så bør det rengjøres og desinfiseres mellom brukere.

NKF presiserer at flytende kalk ikke er en erstatning for håndsprit fordi det har ikke blitt gjort konkrete studier på hvilken effekt det har mot korona.

Klatreforbundet presiserer også at kollektivtransport bør unngås. Dersom man kjører sammen så bør man ikke blande personer fra ulike lokalmiljøer.

Norges Klatreforbund presiserer at det er viktig at man følger smittevernveilederen dersom man skal åpne opp for organisert idrett, klatrekurs og arrangementer.

Les hele anbefalingen på NKF sine hjemmesider.