Kjære Klatrenorge  

Den 21. mars er alle landets klatreklubber invitert til en ekstraordinær generalforsamling for å bestemme Norges fremtid som konkurransenasjon. Det skal stemmes over om Norges Klatreforbund skal etablere et nasjonalt klatreanlegg. Et anlegg som kan huse toppidrettens utøvere og deres trening, og dessuten fungere som en arena for utdanning og kurs, samlinger og forskning, konkurranser og i tillegg barneaktivitet og det vi kanskje anser som normal drift av et klatresenter.