NM i buldring i Trondheim vil foregå på Grip Sluppen i Trondheim som åpnet juni 2020.  

Forrige gang NM ble arrangert var 8.mars 2020, rett for koronaen slo til i Norge. Med det har norgesmesterskapet i buldring klart å sno seg unna de verste restriksjonene i koronaens tid.