Den norske troppen bestod av Alfred Kirkebø og Sverre Blixt i klassen U18 og Trym Landmark i klassen U20. De ble tatt ut til konkurransen basert på tidligere prestasjoner denne sesongen, og NKF sitt uttak var tydelig på at utøvere som vurderes til internasjonale mesterskap må ha oppfylt kriteriet for landslagsplass, noe som innebærer topp 45% i europacup. 

I tillegg til disse tre var også Per Ravlo-Caspersen og Teodor Kirkebø aktuelle for konkurransen, men måtte stå over på grunn av eksamen samme dag. Førstnevnte er også skadet.