Klatreinteresse, en noe tilfeldig klubbkonkurranse og en håndfull ildsjeler var grunnoppskriften til ideen om å skape noe større for klatremiljøet i Finnmark. Fire klatreklubber i vårt nordligste fylke har siden høsten 2015 jobbet for å skape en klatrecup i nord. Med ønske om å øke samarbeid og styrke vennskap har representanter fra Hammerfest, Alta, Kirkenes og Vadsø jobbet for et slikt arrangement. Resultatet ble FINKLA, Finnmarkscup i klatring. 

«Dere har kanskje ikke behov for pengene lengre?» var spørsmålet jeg fikk da en saksbehandler fra Gjensidigestiftelsen ringte meg. Jeg var på dette tidspunktet leder for Hammerfest Klatreklubb. Klubben hadde nesten et halvt år tidligere søkt om støtte fra Gjensidigestiftelsen til å arrangere en klatrekonkurranse med hensikt å samle klatreinteresserte i fylket. Da vi ikke hørte noe fra verken dem eller andre aktører, la vi hele prosjektet på is.

Annonse

Etter noen sekunder med total stillhet, og saksbehandleren hadde fått bekreftet at jeg fortsatt var til stede i den andre enden, sa jeg at konkurransen var under planlegging og at vi mer enn gjerne ønsket midlene. Vi fikk oppklart at ordet klatreklubb har bokstaven e i seg, og hun skulle rette opp dette i mailadressen de hadde registrert på oss. Kommunikasjonen etter dette gikk smertefritt. Med beskjed om at midlene måtte benyttes innen to måneder ønsket hun oss lykke til med arrangementet.

I hui og hast innkalte jeg til styremøte, og fortalte om mine lovnader på vegne av styret. Jeg var spent. Nyheten ble heldigvis godt mottatt. Arbeidsoppgaver ble fordelt, og prosessen med å arrangere en konkurranse var i gang. Vi ble enige om å invitere de andre klubbene i fylket, skjønt vi var enige om at de mest sannsynlig ikke ville dukke opp uansett.

Der tok vi heldigvis feil. På konkurransedagen i slutten av april kom klatrere fra Vadsø, Kirkenes og Kokelv. Arrangementet ble en suksess, og en snakkis i lang tid. Alle var vi enige om et dette burde tas videre, arrangeres på nytt. Så kom sommeren og ferietid, og alle fikk vi andre ting å tenke på. Uteklatring for eksempel.

Utover høsten ble prosessen på ny satt i gang. Denne gangen bestemte vi oss for å satse større. Vi ville arrangere en klatrecup, som senere skulle få navnet FINKLA. Fire klubber i fylket meldte interesse for å være arrangørklubber; Hammerfest, Kirkenes, Alta og Vadsø. Med dette som utgangspunkt begynte planleggingen, fra terminliste og program til markedsføring og organisering. Allerede i januar i år kunne vi høste den første frukten, da den første cuprunden ble arrangert i Hammerfest. 26 deltakere fordelt på 6 ulike klubber sørget for an knallåpning av historiens første klatrecup i Finnmark. Arrangementet har tydelig gitt mersmak. Neste runde i FINKLA er i Kirkenes 13. februar. To dager etter at påmeldingen åpnet var deltakerlisten full.

«Hvorfor gjør dere dette?» var et av spørsmålene en journalist stilte da han skulle skrive om cupåpningen. Svaret var enkelt. Fordi det er gøy. Hensikten med en cup som dette er først og fremst å samle klatreinteresserte i fylket. Avstandene i Finnmark er stor, og klubbene ganske små. For å utvikle sporten innad i fylket mener vi aktivitet og samhold er to nøkkelbegreper. I likhet med nasjonal og internasjonal statistikk ser vi også i Finnmark en stadig økende medlemsmasse i klatreklubbene. Håpet er at en fylkescup skal være med på å styrke denne tendensen ytterligere. Vi håper og ønsker at FINKLA kan være en arena for inspirasjon og videre utvikling av både enkeltutøvere og klubb. I møtet med likesinnede utveksles tanker, ideer og røverhistorier som sammen kan styrke og drive klubbene opp og frem.

Nordmenn er vanedyr, og vi er nokså enkle å begeistre. Og det er fint. Skjer noe én gang, er det blitt en greie. Skjer noe to år på rad, er det en tradisjon. FINKLA er en greie, og skal bli en tradisjon.

finkla

Styremedlem i FINKLA og visepresident i NKF