Siss Klev, fagkonsulent i Norges Klatreforbund, forteller om arrangørenes tiltak for å få dette til å bli en trygg konkurranse:

– Med begrensning på 50 personer i klatrehallen ble det satt opp ulike soner for utøvere å varme opp i. Det var leid inn en gymsal hvor hver klubb hadde sin sone, og det ble oppfordret til at utøvere holdt seg til sin klubbsone, forteller Klev.