Kan en utenlandsk statsborger stille for Norge i internasjonale konkurranser? Svaret er kanskje opplagt nei, men da Klatreforbundet naturlig nok undersøkte denne problemstillingen for noen år siden, fikk de motsatt beskjed fra IFSC:

– Vi fikk til svar at så lenge han hadde norsk IFSC-lisens og var medlem av norsk klubb så var det greit. Da vi dobbeltsjekket i år så viste det seg å være feil. Vi har beklaget at det ikke er blitt avklart før nå. Vi har handlet i god tro og forbundet tok nødvendige grep med en gang vi oppdaget at vår praksis var basert på en misforståelse eller feiltolkning fra IFSC's side, skriver Klatreforbundets president Reidun Bolsø i en epost til norsk-klatring.no.

Les også: Konkurruansen i Innspruck; Hannah 13. best i verden.

Tina Johnsen Hagsaas gav Klatreforbundet relativt kraftig kritikk for håndteringen av denne saken. Les hva hun skrev ved å trykke på linken over. 

Klatreforbundet burde fått mulighet til å svare på kritikken i samme sak. Her har det beklageligvis skjedd en glipp fra norsk-klatring.nos side. 

Her er forbundets fulle uttalelse om statsborgerskap og deltagelse i internasjonale konkurranser:

«Deltagelse i internasjonale konkurranser, statsborgerskap og pass

Klatreforbundet ønsker å komme med en kommentar til sesongens uttak til Europamesterskap. Thilo Schrøter var tatt ut til å representere Norge i to konkurranser. Forbundet ble nødt til å melde ham av kort tid før konkurransen skulle avvikles. NKF beklager ovenfor Schrøter og andre utøvere at de ble tatt ut til å konkurrere selv om det nå viste seg at de ikke oppfyller IFSCs krav om å inneha norsk statsborgerskap og pass. NKF beklager på det sterkeste at dette har gått utover flere utøvere, og da særlig Thilo. NKF har tatt lærdom av situasjonen og tar grep for å hindre at tilsvarende skal skje i framtiden. I Schrøters tilfelle valgte forbundet likevel å dekke hans reise og opphold i Innsbruck. 

Bakgrunnen for avmeldingen var at NKF ble gjort oppmerksom på at flere av utøverne i det rekordstore uttaket til World Cup i klatring i Stavanger, hadde utenlandske statsborgerskap. Det ble reist spørsmål om det da var mulig for dem å representere Norge. Dette var ikke en ny problemstilling for NKF. I 2013 henvendte NKF seg til IFSC's representant for European Youth Cup (EYC) i Stavanger for å spørre om Thilo Schrøter kunne delta i konkurranse, selv om han hadde tysk pass. Den gangen fikk vi positivt svar. Thilo har representert Norge fra 2010 og fortsatte videre etter EYC i 2013. Det har imidlertid vist seg at vi sannsynligvis ble feilinformert i 2013. 

For å delta i internasjonale konkurranser arrangert av IFSC, det være seg European Youth Cup, World Cup, Europamesterskap eller verdensmesterskap, er regelen at:

«Each competitor and team official shall be a member of a member federation of the country for which they hold a national passport. In the case of competitors who hold dual nationalities, such competitors and team officials shall select one member federation to represent in competitions approved by the IFSC. Mid-season change of teams is not allowed (IFSC RULES 2015).»

Dette betyr at skal en delta i en IFSC-konkurranse som beskrevet over så må en være medlem av en norsk klatreklubb som er tilknyttet NKF og ha norsk statsborgerskap og norsk pass. 

Mvh Håkon Vego, leder i NKFs konkurransekomité (KONK)»

Les også: Sesongens andre europacup.