Frilansjournalist Arne Larsen har gravd i gamle papirer og funnet ut at Amund Lammers muligens besteg Store Skagastølstind mange år før William C. Slingsby. Artikkelen ble presentert i Klatring 94, og skapte en del reaksjoner. Blant annet ble kildene til artikkelen etterspurt. Her får du den informasjonen:

Kilder artikkel om Amund Lammers og Storen.

Bøker:

-Helge Giverholt: Jotunheimens erobring (1948)

-Ben Johnsen: Jotunheimens stortopper (1995)

-Johannes Thomassen Heftye: Skagastølstinderne i Sogn (1881)

-A.O.Øverland: Jotunheimens Opdagelseshistorie (1896)

-Johannes Thomassen Heftye: Henrik Wergeland og Store Skagastølstind (1881)

-William Cecil Slingsby: Northern Playground (1904)

-Norsk Fjellsport (1914) s.10-30 – The History and development of Norsk Mountaineering av W.C.Slingsby.

-Jan Schwarzotts: «Under Storen» (1981)

-«Lustrafjell – om fjell og fjellfolk i Luster» (1994). Redigert av Norman Kjærvik.

Rapporter:

-Amund Lammers: «No.38 : Bemærkninger paa en rejse til Høifjeldene især paa grensen af Agershuus og Bergens stifter, foretagne i sommeren 1827 af A.Lammers»(1828)

-Andreas Vibe: «Høidemaalinger i Norge fra aar 1774-1860.

Artikler i aviser og tidsskrifter:

Balthazar Mathias Keilhau: «Nogle efterretninger om et hittil ubekjendt stykke af det søndenfjeldske Norge» (s.386-400) i Budstikken 21 september 1820.

-Emanuel Mohn: «Fra Jotunheimen» i Dagbladet 5 august 1876.

-Yngvar Nielsen (dr.Philos): «Jotunheimen og dens pionerer» i Aftenposten 11 april 1902.

-Henning Tønsberg: «Da Store Skagastølstind første gang blev besteget» i Morgenbladet 21 juli 1906.

-William C.Slingsby: «Knutshultindens første bestigning af en kvinde» i Bergensposten 10 september 1881.

-Karsten Dedekam: «Andre bestiger av Knutshultind» i Dagen 19 september 1881.

-Emanuel Mohn forsvarte Slingsby's bestigning av Knutsholstind i Bergensposten 15 september 1881, Dagen 9 april 1882 og Dagen 20 februar 1882.

-Løytnant Lunds kart over Hurrungane i Dnt årboken for 1871.

-Emanuel Mohn : «Lidt av aarets Fjeldsport» i Dagbladet 8 september 1881.

-Johannes Thomassen Heftye: Om tredjebestigningen av Storen i Aftenbladet 2, 4 og 7 september 1880. Innholdet er for en stor del det samme som innholdet i «Skagastølstinderne i Sogn»(1881)

-Johannes T. Heftye: «Knutsholstind og dens siste bestigere» i Dagen 15 april 1882.

-«De første bestigere av Skagastølstind og Tjukningssuen i Jotunheimen» i Dagbladet 22 august 1881. Forfatter er anonym og antagelig en eller annen i Dagbladets redaksjon. «Dagbladet» påstår i korthet at Henrik Wergeland besteg Storen i 1832. Denne artikkelen får Heftye til å skrive sin bok «Henrik Wergeland og Skagastølstinderne» i 1881. Mohn skriver også ihvertfall en artikkel hvor han imøtegår Dagbladets påstander...

-Emanuel Mohn: «Tindebestigninger i Jotunheimen» i DNT årboken for 1876.

Brev og annet:

-Fra Aage Lammers til Henning Tønsberg datert 22 juli 1906. Tre og en halv side. Dette er brevet hvor Aage Lammers påstår at hans far besteg Storen i 1827. Vi vet ikke om Tønsberg diskuterte brevets innhold med noen. Det han tilslutt gjorde var å lime brevet inn i sin egen Dnt-årbok fra 1906. Der lå brevet helt til Tønsbergs boksamling ble solgt til Vinderen antikvariat nesten 100 år senere. Dnt årboken fra 1906 ble kjøpt av Trygve Røer og han fant brevet. Røer skrev en bok i 2004 «I Emanuel Mohn og Jo Gjendes fotspor» hvor han nevner brevet og muligheten for at en nordmann besteg Storen i 1827. Jeg fikk en kopi av brevet fra Trygve Røer.

-Brev fra Emanuel Mohn til Johan Ernst Sars 1873-1981. Najonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen..