De to formasjonene kalles Gubben og Gamla, og er åsted for flere flotte klatreruter, inkludert den lenge urepeterte Mossexpressen (8+). Uten å ty til for billige metaforer, skal det her handle om sprekken på baksiden av Gamla. 

I denne mannsbrede kløften ligger nemlig den smått spektakulære miksruta Den sorte kamin (4+). Ruta er enkleste vei opp til topp-platået, i alle fall om man snakker kun grad. For kaminen byr på såpass uortodoks klatring at den vil kunne skape hodebry og motstand for klatrere med langt høyere grader på tikkelista si.