Mange søker etter «eventyret» og dras mot det ukjente og å mestre det uforutsette. Hvordan eventyret gestaltes og realiseres varierer. Klatrere opplever ofte dette eventyret i planlegging og gjennomføring av turer hvor egne ferdigheter, ut over selve klatringen, utfordres. Gjerne å gå ruter ingen før har gått, finne uoppdagede klipper eller større vegger og fjellområder.

Det kan ofte være krevende å sette slike eventyr ut i live, men som for Askeladden, kan gevinsten oppleves som umaken verd.