Fjella mellom Bygdin og Gjende i Jotunheimen har den tetteste konsentrasjonen av 2000-meterstopper i Norge med hele 43 topper over 2000 meter.

Her ligger blant annet Store Knutsholstind som en mastodont blant alle de andre 2000-meterstoppene, og en klassisk ryggtravers her er Knutsholstindtraversen.