I 1820 gikk Christian Peter Bianco Boeck og Baltazar Mathias Keilhau inn i en hvit flekk på kartet. Store deler av Jotunheimen var ikke kartlagt, og deres mål med reisen sommeren 1820 var å kartlegge deler av Jotun-fjeldene. Det innebar også bestigninger av topper.

De hadde lite eller ingen erfaring med fjellklatring, og det var ganske fremstående at de 14.juli 1820 førstebesteg det nokså alpine fjellet Falketind via Pionerruta.