En sommerdag i 1915, altså for temmelig nøyaktig 100 år siden, står tre klatrere på toppen av Romsdalshornet. Isfjordingen Henning Nygård og brødrene 

Christian og Jørgen Lysholm fra Trondheim har tatt seg opp den eneste ruta på fjellet den gangen. Det vil si østsida fra Vengedalen og videre opp den store renna til skaret mellom Lillehornet og Romsdalhornet og sørryggen opp til toppen. De gikk med andre ord omtrent den samme ruta som Carl Hall, Mathias Soggemoen og Erik Norahagen brukte på den legendariske andrebestigningen 34 år tidligere, 1. september 1881. Førstebestigerne av Hornet, Kristen Hoel og Hans Bjermeland, hadde vært der så tidlig som i 1828. Hvilken rute de fulgte kan ingen si med sikkerhet, men alt tyder på at de kom opp på Litlefjellet fra Romsdalen, traverserte langs hyllesystemet under «Den gule flekk», og fortsatte videre opp samme vei som andrebestigerne 53 år seinere.