Det er nok ingen stor overraskelse at Faarlund melder seg på i kampen mot den planlagte via ferrataen på Andersnatten. Han har drevet Norges Høgfjellsskole i Hemsedal siden 1967 og har alltid engasjert seg mot inngrep i naturen, og skriver:

En konkurranseutsatt, norsk turistbransje lager i de senere år dyre kopier av slike fremmedelement i bratte fjellandskap i den tro at dette kan bli virksomme 'pengemaskiner' her hjemme.

Les Nils Faarlunds kommentar i sin helhet på Utemagasinets nettside.

Marius Morstad, som førstebesteg Den hvite stripa og har tilbragt mange timer i stupet på Andersnatten, uttalte seg om saken i denne artikkelen på norsk-klatring.no. Han har også skrevet en kommentarartikkel på nrk.no, hvor han mener at Hjemmesnekret risikoturisme ødelegger et av våre flotteste og mest ikoniske fjell.