Det finnes en forlengelse av de kjente rutene Nordic Plumber 8c, Thors Hammer 9a og Move 9b, som alle ender i samme rail, og denne forlengelsen har til nå stått som en individuell etablert rute av grad 9a+ med jumarstart. Å gå fra bakken har til nå vært et prosjekt. 

Seb etablerte ruta Nordic Marathon ved å gå den etablerte ruten Nordic Plumber 8c inn i forlengelsen. For ruta som helhet foreslår han grad 9b/+ og denne 130 meter lange ruten markerer seg som en av hulas hardeste ruter, og også den lengste.