Ragnhild Eriksrud er tidligere konkurranseklatrer og har tidligere perset med 9-/9 (8a+).   

Nå har hun gått grad 9, og hun håper på at det ikke blir seks år til neste gang hun perser.