Denne saken er vel å regne som en oppdatering av Flatanger-saken for et par dager siden, men vi velger å publisere den som en egen sak likevel.

Magnus Midtbø har nå lagt ut en utfyllende rapport fra arbeidet i Hanshelleren på bloggen sin, og det er ikke små superlativer vår sterkeste mann kommer med. Ifølge Midtbø vil Flatanger i fremtiden gå inn i ordbøkene som synonymt med bratt klatring, selv i internasjonal sammenheng. Artikkelen oppsummerer noe av arbeidet som er gjort til nå av kvartetten vi omtalte sist (i tillegg har Eirik Birkelund Olsen vært innom et par dager).

Til nå er det boltet en hel del lettere linjer i et av de mindre bratte partiene i hula, mens det etter hva vi forstår er etablert tre linjer gjennom det bratteste partiet. Midtbøs egen linje her er potensielt 9a/+, 65 meter lang og altså et skikkelig monster. Det eneste minuset ved klatringen i hula er at de første 10 meterne er temmelig formasjonsløse, så eventuelle nye ruter vil måtte bruke samme start som de allerede etablerte linjene.