Stryn Klatreklubb har sett seg nødt til stenge Beachen for camping, pga økende forsøpling av området.

I en melding til norsk-klatring.no heter det:

Annonse

«Siste åra har det vore aukande både besøk og forsøpling på Beachen. Spesielt i samband med pinsa iår var det ille. Dette medfører at feltet må stengast for overnatting. Overtredelse av forbodet kan føre til at feltet vert stengt. Dette er sjølvsagt noko som ingen av oss ønsker. Stryn Klatreklubb håpar forbodet vert respektert og at ein heller nyttar ein av dei mange lokale campingplassane. Det er infoskilt om dette ved feltet og på nettsida facebook.com/stryn.klatreklubb »