Klatring med tau er den vanligste formen for klatring i Norge, både ute og inne. Selv om bevegelsene i buldring nok er mer spektakulære, krever også klatring med tau god bevegelighet. Det er stilles derfor svært store krav til utstyret som brukes, både i forhold til komfort og sikkerhet.

For å fokusere 100% på klatringen er man avhengig av at klatreselen ikke er i veien.