Norges Klatreforbund poengterer at disse anbefalingene ikke er en erstatning for myndighetenes retningslinjer for bekjempelsen av korona, men at det er et tillegg til de eksisterende retningslinjene.

Det kommer stadig vekk nye retningslinjer, og vi anbefaler at dere leser dere opp hva som står på NKF sine nettsider. 

Det må poengteres at NKF er en nasjonal organisasjon, og det kan være lokale kommunale tiltak som er strengere enn tiltakene til de nasjonale. Her må dere evt. lese dere opp hva som står på nettsidene i deres respektive kommuner. 

Les hele anbefalingen til Norges Klatreforbund på deres nettsider.