SMÅBAKKAN

  • Ligger på Kvaløya i Troms, like forbi Store Blåmannen i det som heter Store Blåmannsvika, en 30 minutters kjøretur fra Tromsø.
  • Det går en sti fra parkeringen oppover i dalen, som fører deg opp gjennom alle hovedfeltene. Etter en dugnad 
i 2012 ble det lagt planker over de mest myrete pas- sasjene, slik at det nå er mulig å komme seg tørrskodd mellom dem til enhver tid i sommerhalvåret.
  • Man kan klatre i Småbakkan gjennom hele året, om du er glad i kalde forhold og å børste snø fra steinene. Fra midten av mai kommer midnattssolen og gjør det mulig å buldre døgnet rundt helt frem til slutten av juli. Stranden under parkeringsplassen fungerer utmerket som en campingplass og blir ofte brukt i sammenheng med klubbsamlinger.
  • Fører: Fører finner du i tromsøføreren Kvaløya Archives og på nett: 27crags.com, samt www.tromsoklatring.no/files/ smabakkan2006-07.pdf

Klatring i Tromsø er fjell, is, lange riss og snøbakker. I gamle dager, om våren, var det eneste mellomrommet mellom snø og klippe; en liten, infam bergknatt på Korteidet i Ersfjord – som Svein Smelvær hadde pusset opp med tannbørste, stålull og vinkelsliper. Den er fem meter høy og åtte meter brei og har noe sånt som 30 ruter. Alle klatres på hårfin friksjon og millimeterstore granittkrystaller, og alle er gradert til 3+. Det eneste som buldret der ute, var bass-stemmen til Svein når noen brukte araldit-taket på den ruta som eliminerte araldit-taket. Først seinere skjønte vi at vi alle buldret.