NRK Trøndelag kunne før helgen melde at det er registrert flere tilfeller av bålbrenning under linjer og tilogmed olje smurt rett på takene på enkelte problemer på Vingsand på Fosen. 

Vingsand er et av våre nye hotspots for buldring i verdensklasse, og området ser et økende antall besøkende klatrere både fra Norge og utlandet. Men tydeligvis er det ikke alle som setter pris på utviklingen, og noen har nå gått til aksjon mot den nye klatreturismen i dette naturskjønne området. Ifølge NRK Trøndelag vet man ikke hvem som står bak tilgrisingen av bulderne. Men ordfører i Osen kommune, Jørn Nordmeland, tviler på at det er grunneiere som står bak. Grunneieren av det aktuelle området ville ikke uttale seg da NRK tok kontakt, men mannens advokat sier at klatrere skal ha forstyrret privat eiendom.

Annonse

Ifølge advokaten mener grunneier at klatringen og aktiviteten rundt dette er til sjenanse og ulempe for hans mulighet til å drive næringsvirksomhet. Grunneieren stiller seg derimot uforstående til sabotasjen, ifølge NRK Trøndelag.

Det har vært enkelte små episoder der klatrere både har gått gjennom, og parkert i gårdstun, men utover dette kjenner ikke vi til at det skal ha vært betydelige problemer med forsøpling eller støy forårsaket av klatrere i Osen. Såvidt vi forstår, kan det være kalkmerkene på steinen som er årsaken til irritasjon blant ikke-klatrere.

En av drivkreftene bak utviklingen av klatringen på Vingsand, Torstein Eide fra Trondheim, påpeker at Osen er en fattig kommune som nok er interessert i å dra nytte av mulighetene de nye tilreisende bringer med seg. Det blir stadig færre fastboende i Osen, og turisme tilknyttet friluftsliv er en vekstnæring også her.

Denne saken viser uansett at det stadig er like viktig at klatrere viser ekstra hensyn i naturen. Vi oppfører oss som skikkelige folk når vi besøker andres hjemmearena, og tar med oss absolutt all søppel ut (også brukt porsjonssnus og sigarettsneiper!). Og god stil blant buldrere er stadig å pusse bort skjemmende kalkmerker etter at økta er ferdig.

Les saken på NRKs nettside. Oppfølgingssak her.

IMG_0003
IMG_0003

Naturskjønt. Naturen på Vingsand er unik og fantastisk, og klatringen likeså. Det er viktig at forholdet mellom klatrere, fastboende og andre brukere av området er godt. Foto: Dag Hagen