I Oslo er vi velsignet med en hel masse buldring – i T-baneavsand fra byen. I Nord har vi Tokerud og feltene i Maridalen, i vest har vi Kolsås og i øst har vi Østmarka. 

Østmarka har de siste årene fått en hel mengde nye buldere, og mange av dem er gjort tilgjengelige gjennom Truls Martin Larsens buldrefører for området. 

Annonse

I dag mandag har Dagsavisen et oppslag om buldringen, der lokale buldrere som Truls Martin, Einar Landmark og Torvald Tangeland intervjues. 

Her kan du lese saken på nett: http://www.dagsavisen.no/tema/idag/klatring-med-liten-fallhoyde/

og her får du fører på nett: http://bouldering.no/c/34/Hellerud/geo.html