De siste par årene har grensene for hva som er mulig å klatre blitt flyttet. Fire buldere har vært foreslått satt i 9A siden 2016. 

Hard klatring og etablering av nye harde ruter og buldere handler om visjon, vilje og prioriteringer.