Finnmarkingen Jeanette Wagelid (53) tilbringer hverdagene som lærer ved Selbustrand barneskole i Trøndelag, men på fritiden brenner hun for å finne klipper, etablere nye klatrefelt og bolte ruter til glede for seg selv og andre. Vi spurte henne hvordan hun går frem for å gjøre et stykke fjell til en klatredestinasjon.

Jeanette Wagelid har vært med på opprettelsen av flere klatrefelt, med alt det innebærer av leting, kontakt med grunneiere, pussing, bolting og involvering av klatreklubber. Foto: Lars Audun Nornes
Jeanette Wagelid har vært med på opprettelsen av flere klatrefelt, med alt det innebærer av leting, kontakt med grunneiere, pussing, bolting og involvering av klatreklubber. Foto: Lars Audun Nornes