«Wild Country har nylig gjort observasjoner av at det kan oppstå korrosjon/rust inne i plastmuffen på singel-kabel Superlight Rock når kilen er utsatt for vedvarende høye konsentrasjoner av salt og fuktig luft, slik det gjerne er i kystklima. Plastmuffen dekker over sammenfestingen av wireløkken (øyet) og er merket med produktnavnet på utsiden. Over tid kan korrosjon redusere bruddstyrken på kilen signifikant, og derfor bli farlig for en klatrer som utsetter kilen for fall. Siden korrosjonsprosessen vil kunne oppstå inne i plastmuffen, og dermed ikke enkelt kan observeres, anbefaler vi på det sterkeste at bruk av disse kilene opphører umiddelbart, og at man følger instruksjonene om tilbakekallelse.»

Slik begrunner importøren Vertical Playground tilbakekallingen - som altså er frivillig - på sin nettside.

Wild Country tilbyr gratis erstatning av det tilbakekalte produktet frem til nyttårsaften 2026. Tilbakekallelsen gjelder alle Superlight Rocks som er produsert før 31.desember 2022, og de aktuelle kilene identifiseres ved at navnet Superlight Rock kan leses innenfor krympemuffen i plast.

Superlight Rock kan også identifiseres ved at den har en enslig wire.

Tilbakekallingen gjelder ikke kiletypen Offset Rocks, som har asymmetrisk form på selve kilen.