For de som ikke er innvidd i klatringens terminlogi:

En kamkile er en sikringsdings som sitter fast i riss med parallelle vegger. Den ble oppfunnet på slutten av 70-tallet og fungerer kort sagt slik at kammene i kilen utvider seg sideveis ved belastning, noe som medfører at de presser hardere mot sideveggene i risset. Dette kommer av en svak økning i kammenes bredde når kamkilen belastes.