For de som ikke er innvidde i klatringens terminlogi; En kamkile er en sikringsdings som sitter fast i riss med parallelle vegger. Den ble oppfunnet på slutten av 70-tallet og fungerer kort sagt slik at ved belastning søker kammene å utvide seg sideveis, noe som medfører at de presser hardere mot sideveggene i risset. Dette kommer av en svak økning i kammenes bredde når kamkilen belastes.

Resultatet er at friksjonen mot veggene øker, og at kamkilen står fast ved belastning.