Det var Avisa Valdres som først omtalte saken. Disse forskningsmidlene skal gå til et prosjekt som blir kalt Digital Løpestige som skal etter planen representere neste generasjons via ferrata. 

Climb Norway AS er et aksjeselskap der daglig leder er Runar Carlsen. Runar Carlsen er også entreprenør for den nye via ferrataen på Andersnatten, men da gjennom stiftelsen Norges Boltefond. Den nye via ferrataen har fått mye kritikk fra klatremiljøet.

Runar Carlsen fortalte til Avisa Valdres at Climb Norway AS er et todelt selskap som er både forskningsbasert og produserer titanbolter til det internasjonale markedet, samt lager via ferrataer. Carlsen er mest kjent for å være entreprenør på Andersnatten gjennom Norges Boltefond. Carlsen har altså et AS som er Climb Norway AS, og driver en stiftelse som heter Norges Boltefond.

Det er Runar Carlsen og Joachim Stray som danner teamet, og har sørget for å få disse 16 millionene til Climb Norway AS for å utvikle nye systemer for via ferrata.  

Prosjektet heter Digital Løpestige 

Bakgrunnen for denne nye digitale løpestigen for via ferrata er at utviklingen av via ferrata har stått på stedet hvil siden krigen forteller Carslen til Avisa Valdres. Han forteller videre at det bare har vært en måte å lage via ferrata på, og at det er for tide med en ny utviklingsfase. Runar Carlsen har tidligere uttalt seg til norsk-klatring.no om at han mener at via ferrata er klatring. 

Les mer om tildelingen av de 602 millionene og ikke minst fordelingen på Forskningsrådet sine nettsider. 

SINTEF Digital og SINTEF manufacturering er med som forskningspartnere, og prosjektet skal koble seg på Katapult for Raufoss for testing. Destinasjonsselskapet Explore Geiranger er også med i samarbeidet om Digital Løpestige. 

Mer spesifikt skal man i Digital Løpestige utvikle en digital løpestige med en ny sikringsmekanisme som gjør det tryggere og enklere å klatre. Det skal muliggjøre klatring i kontinuerlig bevegelse, lage en interaktiv lyssetting og et digitalt brukergrensesnitt. Disse elementene skal gi økt tilgjengelighet og eventuelt nye brukergrupper.

Norsk-klatring.no vet ikke mer enn det som har blitt sitert i Avisa Valdres, men så vidt vi forstår vil de prøve å lage en ny sikringsmekanisme for via ferrata som vil være en ny og revolusjonerende måte å bygge via ferrata på. Runar Carlsen har ikke ønsket å kommentere saken i første omgang. 

Pengene vil ikke bli utbetalt med det første 

Norsk-klatring.no snakket med presseansvarlig i Forskningsrådet, Vivill Vinsrygg, og hun poengterer at pengene enn så lenge er "holdt av" til prosjektet: – Prosjektet vil ikke få penger før kontrakt og samarbeidsavtaler er signert og godkjent, og bedriften må ha levert en første regnskapsrapport. Først da skjer utbetalingen. Dette vil mest sannsynlig ikke skje før i april, fordi det er mange bedrifter og forskningsmiljøer som skal gjennom oppstartsmøter, kontraktsforslag, samarbeidsavtaler, forteller Vinsrygg til norsk-klatring.no. 

Man får ikke innsyn i søknaden til Forskningsrådet før alt er signert og godkjent med andre ord. Da blir prosjektsammendraget og diverse annen informasjon om prosjektet publisert på https://prosjektbanken.forskningsradet.no.

I henhold til søknaden til Forskningsrådet la Climb Norway AS vekt på økt lokal verdiskaping. Det ble også lagt vekt på at man kan utvikle nye produkter i reiselivsmarkedet og skape gode aktivitetstilbud der folk bor. Målgruppen for Digital Løpestige er brukere som ønsker en tett og spennende naturopplevelse, en aktiv fritid og ferie. 

Runar Carlsen ville ikke kommentere saken i første omgang.