Det har vært en lengre søknadsprosess, men nå har prosjektet fått innvilget 16 millioner fra Forskningsrådet for å utvikle fremtidens via ferrata-anlegg. 

Prosjektet skal utvikle en sikringsteknologi som muliggjør en sømløs bevegelse uten manuell flytting av sikringspunkter, og det skal forskes på hva som gir den beste brukeropplevelsen.