Norsk Tindeklub etterlyser stoff til Tidsskriftt for Norsk Alpinklatring 2014. Dersom du har tips til relevant stoff eller ønsker å bidra, så ta kontakt med redaksjonen. Bladet baseres på idealistiske bidrag. Du trenger verken ha vært på en grensesprengende tur eller være medlem i Norsk Tindeklub for å levere stoff.

Kontaktinfo:

Annonse

Epost: kjetil.grimsath@ntk.no

Frist for levert materiale: 14. desember 2013.