NTK samler nå inn stoff til Tidsskrift for Norsk Alpinklatring 2013. Dersom du har tips til relevant stoff eller ønsker å bidra så ta kontakt med Kjetil Grimsæth på kjetil.grimsath@ntk.no

Frist for å levere materiale er 17. desember 2012. NTK ønsker derfor å komme i dialog med bidragsytere så raskt som mulig.