/ NTK

Nye lange isruter – NTKs uttalelse

De nye superlange islinjene Fosslimonster og Into the Wild er angivelig besteget med borrebolter. Her er NTKs uttalelse om saken. Update: Also with version in English.

Sist oppdatert: 11. mars 2009 kl 08.41
Gudvangen
Gudvangen
Lesetid: 4 minutter

I februar 2009 ble to av Norges flotteste og mektigste fosser klatret. Isrutene, som ligger i Gudvangen, holder verdensklasse og ble døpt ”Fosslimonster” (800 meter grad WI6+, M8(+) og ”Into the Wild” (900 m, WI6 X). Fossene ble klatret av et internasjonalt team som ikke tok hensyn til gjeldende klatreetikk og den etablerte norske standard for god klatrestil.

I Norge verdsetter det alpine klatremiljøet det norske grunnsynet om sporløs ferdsel i fjellet svært høyt. Det er, generelt sett, uakseptabelt å plassere borebolter på is og fjellruter for å gjøre klatringen lettere, tryggere og mer komfortabel.

Norsk tindeklub legger til grunn at bruk av naturlige sikringer er en viktig og integrert del av norsk is og fjellklatring. Målsetningen er å bevare potensialet for klatring i uberørt natur for kommende generasjoner. De etiske grunnprinsippene gjør det nødvendig å vente på akseptable værforhold og opparbeide seg de nødvendige ferdigheter i stedet for å bore bolter i fjellet. Dette er den eneste måten en kan sikre alle som ønsker det en fullverdig mulighet til å utforske de fantastiske is og fjellrutene som finnes i norske fjell. Denne muligheten kan ikke forbeholdes førstebestigeren.

Norsk tindeklub finner det klart uakseptabelt at utenlandske klatrere selv skal kunne bestemme stil og etikk, og som ved å plassere bolter i fjellet ødelegger andres mulighet for klatring i tråd med gjeldende stil og etikk. Vi viser til at slike nasjonale etiske regler ikke er unikt for Norge, men praktiseres i andre land som eksempelvis UK, der det av de samme grunner er regler for ”grit climbing” og skotsk vinterklatring.

Norsk tindeklub ønsker utlendinger velkommen til Norge, og inviterer alle til å utforske et av de siste virkelige ville og uberørte områder for alpin isklatring i Europa og for så vidt i resten av verden. Vi tar imidlertid for gitt at besøkende fjellklatrere følger de etiske grunnprinsippene for slik klatring. Norge er et av de siste stedene der klatrere kan oppleve fantastiske lange islinjer som krever at klatreren til det fulle innehar hele bredden av alpine ferdigheter.

is
is

Lang, men boltet?  Into the Wild (900m, WI6 X). Med 1300 meters klatring. Med Jasper and Stover’s nye direkte start angivelig verdens lengste isrute. Foto Robert Jasper.

Official statement from the Norwegian Alpine Club (Norsk Tindeklub)

February 2009 saw first ascents on two of Norway’s, and probably the world’s, most inspiring and adventurous ice lines: The “Fosslimonster” (800 meter, WI6+, M8+) and “Into the Wild” (900m, WI6 X), both located on the west coast of Norway. The ice lines were climbed by an international group of climbers that failed to adhere to the appropriate ethical guidelines, and did not meet the Norwegian standards of climbing in good style.

In Norway, the alpine climbing community treasures very highly our code of ethics summed up in “leave no trace”. It is generally considered unacceptable to add bolted anchors on ice and mountain routes, to make it easier, safer and more convenient to climb the routes. The same applies for adding bolts on parts of the pitches.

The Norwegian Alpine Club considers natural protection an important and integral part of ice and mountain climbing. We aim at preserving the potential for adventurous climbing in the Norwegian mountains for future generations of climbers. Our code of ethics thus makes it necessary to wait for the right weather conditions and aquire the necessary skills, instead of adding bolts. This is the only way to ensure the full, unspoilt adventure remains for everybody to be explored, and not just for the first ascentionists.

Furthermore, the Norwegian Alpine Club finds it totally unacceptable for climbers to claim a right to choose their own style and ethics when climbing in Norway. We find that this is not unique for Norway, but also applies for other countries, such as the UK, regarding grit climbing and Scottish winter climbing.

The Norwegian Alpine Club welcomes foreign climbers to Norway, and invite everyone to come and explore one of the few remaining truly wild ice climbing havens in Europe and the world. However, we take for granted that climbers follow our code of ethics. Norway is one of the last places for climbers wishing to discover the magic of natural lines that demand the full range of alpine skills.

The Norwegian Alpine Club.

Publisert 11. mars 2009 kl 08.41
Sist oppdatert 11. mars 2009 kl 08.41
annonse
Relaterte artikler
annonse

Norsk-klatring.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Tore Meirik

Kommersiell leder: Alexander Hagen