Norsk Tindeklub sitt samler nå inn stoff til sitt årlige Tidsskrift For Norsk Alpinklatring. Tidsskriftet kommer ut en gang per år og dekker et utvalg av alpine klatreaktiviteter i forestående år, samt aktuelle tilbakeblikk.

– Tidsskriftet blir til gjennom idealistisk arbeid, forteller redaktør Kjetil Grimsæth.

LES OGSÅ: 220 sider alpin klatring.

– Bidragsyterene får ikke betalt, og med få unntak er vi i redaksjonen en gjeng amatører. Det er takknemlig å se hvor mange som er villige til å bidra uten å få noe annet en heder tilbake, sier Grimsæth.

Bladet har utviklet seg til å bli en viktig milepæl i norsk klatremedia når det kommer ut på vårvinteren hvert år.

– Hensikten med bladet er å dokumentere alpine klatreaktiviteter og inspirere til turglede. Videre er tidsskriftet blitt et viktig verktøy for kluben med én "b" for å rekrutere nye medlemmer, tilføyer Grimsæth.

Typen stoff som redaksjonen etterlyser er informasjon om førstebestigninger, artikler om alpine klatreturer i Norge av (nordmenn og utlendinger) og utlandet (av nordmenn), debattinnlegg og bokanmeldelser etc.

Dersom du har tips om aktuelle saker eller bidragstyere, ta kontakt med Kjetil Grimsæth på kjetil.grimsath@ntk.no. Frist for levert materiale er 12.desember 2014.
Tidligere utgaver av Tidsskrift For Norsk Alpinklatring kan bestilles fra Norsk Tindeklub.

Hornsund5
Hornsund5

ALPINIST: Jostein Jerkø på Hornsundtind, Svalbard. Foto: John Amund Lund