Oslo kommune annonserte at de viderefører den sosiale nedstengingen i Oslo. 

Det innebærer at klatresentrene må holde stengt fortsatt, men organiserte grupper for de under 13 år kan fortsette. 

Dette vil omfatte alle klatresentre i Oslo kommune, nemlig Oslo klatresenter, Klatreverket, Vulkan klatresenter og andre vegger knyttet til høyskole og universitet innenfor kommunens grenser. 

Det har vært en sosial nedstenging i Oslo i omlag en måned nå. Det var også en sosial nedstenging i Bergen, men i Bergen åpnet de opp igjen fra og med mandag 7.desember. Dette gjorde at klatresentrene i Bergen har kunnet åpne igjen. 

Dette har stor innvirkning på klatresentrene som må holde stengt i totalt nesten 2 måneder. 

Oslo kommune skriver på sine nettsider at de tar en ny vurdering 7.januar. 

Osloklatrere, kanskje dette er tida for å bygge klatrevegg i garasjen