Det ble avholdt en pressekonferanse i Bergen og Oslo fredag 6.november der kommunene informerte om en sosial nedstenging av samfunnet. 

Klatresentrene blir stengt på ubestemt tid i Oslo, men i Bergen er det i første omgang to uker.

Fra og med lørdag 7.november vil alle klatresentrene i Bergen være stengt. Bergen kommune opplyser at tiltakene vil vare i første omgang i to uker, altså til og med 23.november.

Alle klatresentrene i Oslo vil være stengt fra og med tirsdag. Oslo kommune har skrevet at de kommer til å ha disse tiltakene til smittetallene går ned. 

Det er for øvrig presisert at barneidretten kan fortsette, men redaksjonen i Klatring er dog ikke sikre på om barne- og ungdomsgruppene vil fortsette på disse sentrene enn så lenge. 

I våres hadde vi koronastengte klatresentre, og noen meldte om at de taper 100.000 kr hver dag på stengte klatresentre. Det gjenstår å se hvor lenge sentrene er stengt, og når vi får kontroll på smittesituasjonen i landet, og spesielt i Oslo og Bergen. 

Det er for øvrig milde temperaturer i sør nå, og dermed er det gode forhold for å klatre ute. 

For de andre plassene i Norge der ikke klatresentrene er stengt, les Norges Klatreforbund sine korona-anbefalinger.