– Vi vil ikke forby baris. Vi vil heller oppfordre folk til å vise hensyn og beholde klærne på. Dette gjelder spesielt i tidsrom der vi har besøk av mye ungdom samt i trange rom, som for eksempel i treningsrommet på Torshov, eller når det et veldig fullt. Mye av grunnen til at vi ikke forbyr baris over alt i alle sentre er nyansen i mange av kommentarene til kundene våre, sier Tina Jørgensen fra Klatreverket.

Hele 1015 svar kom inn i Klatreverkets undersøkelse, hvor de viktigste konklusjonene er at omtrent 65 prosent av gjestene er positive til baris eller bryr seg ikke. Samtidig er cirka 35 prosent negative.

Her kan du lese Paula Volders 9 tips til hvordan inneklatringen kan bli triveligere!

– De mener baris skaper kroppspress, er ekkelt og uhygienisk, og lite inkluderende. Det er en liten overvekt blant kvinner av de som er negative, sier Jørgensen, som mener 35 prosent er ganske mange.

– Er du overrasket over resultatene?

– På grunn av rekrutteringen av respondenter er jeg overrasket over resultatet. Min forventning var at det skulle ligge nærmere holdningene i kommentarfeltene på Instagram og Facebook, hvor positive, frihetselskende barisentusiaster dominerer. Inspirasjonen til undersøkelsen var diskusjonen rundt baris og kroppspress, men det viser seg at hygiene er en vel så viktig faktor.

Jørgensen legger til at det er flest erfarne klatrere som har besvart undersøkelsen.

– Vi har ikke hørt mye fra nybegynnerne. 5 prosent av de som svarte har nylig begynt med klatring, men fordelingen mellom positiv og negativ til baris er den samme. Av de som sier nei er det nokså jevnt fordelt mellom kjønnene, selv om kvinner er litt mer negative enn menn.

Noen kommentarer fra de 1015 Klatreverket-gjestene som har svart på undersøkelsen: 

– Mindre posering av flotte kropper er bedre for ungdommer i puberteten 

– Det ser ut til at det er en trend blant yngre klatrere å kle av seg, noe jeg tenker at kan få uheldige konsekvenser

– Om noen føler seg støtt av dette, så er jo dette et enkelt tiltak for å forhindre kroppspress

– Bedre at de som sliter med kroppspress, jobber med det på andre måter

– Det er ofte er trangt i buldresoner og treningsrom. Jeg vil helst slippe å komme i kontakt med andres svette mer enn nødvendig

– Syns ikke det skaper kroppspress. Men det er en uting når senteret er fullt/trangt. Ellers ok

– Ikke lag en regel for dette, la folk få tenke og oppføre seg fritt