Nepal er et land som er veldig avhengig av turisme for at økonomien skal gå rundt for mange i landet. 

Dermed er det veldig positivt for innbyggere og landet som helhet at de kan ta imot turister, men det er selvsagt visse koronarestriksjoner de må følge.