Urdviki er en av de største og beste klippene på Østlandet for hard sportsklatring, med ruter opp til 40 meter.

Det er over 50 ruter, de fleste mellom grad 7 og 9.