En kjent norsk kvinnelig klatrer falt torsdag i forrige uke 14 meter i bakken. Ulykken skjedde på et klatrefelt i Tyrkia.

Hun overlevde fallet, men pådro seg alvorlige bruddskader. Hun er operert i Tyrkia og overføres i disse dager til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Annonse

Prognosene skal være gode, og hun er ved godt mot, trass store smerter.

Hendelsesforløpet skal ha vært følgende:

Det hang tau på ruta, og klatreren ønsket å topptaue den. Et annet lag villle også klatre ruta.

Klatreren knøt seg derfor inn midt på tauet, og klippet inn det tauet som da fulgte bak henne, inn i slyngene på ruta. Dette for å gi det andre laget innklippede slynger.

Da hun kom til ankeret var det mye tvinn på tauet. Hun klippet derfor inn selen på ankeret og tok ut tvinn.

Da hun skulle klippe tauet inn på ankeret igjen, klippet hun inn tauet som om sikrer hadde koblet inn den etterfølgende enden, mens sikrer jo hadde koblet inn motsatt ende.

Dette medførte fall fra ankeret, og rett i bakken.

Vi håper disse opplysningene kan være til læring for oss alle og at det kan hindre flere å gjøre samme feil.

De alvorlige omstendighetene til tross; hun var svært heldig og vi håper alle skadene leges fullstendig.

Alle gode tanker fra Klatring-redaksjonen.