Kristiansand kommune og Røde Kors har nylig solgt eiendommen til et privat utbyggerfirma for 20 millioner. 

Klatreveggen som kan bli berørt er Sykehusveggen; et populært og bynært klatrefelt som huser mange klassiske og fine ruter.