Se bilder fra klatring på Hauketjern i Oslo. Alle foto Geir Evensen