Men opplevd diameter er nesten som de andre, og målt diameter (uten belastning) er 10 mm. Tauet er noe fastere i fisken enn de andre mykere tauene, men det oppleves positivt. Dette tauet har en optimal kombinasjon av ytelse og komfort – litt lettere men fremdeles godt å håndtere. Vekt 58 gram/meter og fangrykk 8,4 kN.