Tenaya Mundaka

Det var ikke så lett å føle da vi sammenholdt de tre i veggen. En dypere analyse viser at Tenaya Mundaka nok er litt smalere i lesten enn de to andre.