Dette skulle egentlig være en test av seler for gravide. Men siden kun én av produsentene klassifiserte sin sele som myntet på det formålet, endret vi målsetning til å være en generell test av kroppsseler. Et aktuelt spørsmål som da oppsto var hva i all verden man skal med en kroppssele? I hvilke situasjoner er kroppssele nødvendig? Åpenbart er det for ikke å tippe rundt slik at man blir hengende opp-ned. Bedre støtte i øvre del av ryggen rett og slett. Det kan trengs om man håndterer tungt utstyr eller har en tung sekk på ryggen, som for eksempel ved brevandring. Vi kontaktet også Oslo Klatresenter og undersøkte hvilken erfaring de hadde mhp bruken av kroppssele inne, og fikk vite at det der kun var gravide som brukte slikt. Da står man igjen med jobbrelatert selebruk, og det tar vi jo i liten grad for oss i magasinet Klatring.

Les også: Klatring og graviditet