Hjelm er en plage for de fleste.

På cragget er den så å si aldri med, og den får til nød bli med på tur i fjellet. Selv om de potensielle hodeskadene ved klippeklatring er store, velger de fleste å ikke bruke hjelm når lengden på ruta ikke er mer enn en taulengde. Hva kan grunnen til dette være? Det er åpenbart en blanding av styr, estetikk og at man rett og slett yter dårligere. Når selv det å ta av seg t-skjorta har betydning for prestasjonen kan man jo bare tenke seg hva oppunder en halv kilo på hodet har å si.