Til halve prisen av Sirocco får du en hjelm som er nesten dobbelt så tung.

Boreo er Petzls enkle og slitesterke «arbeidshjelm», som er tyngst og billigst i testen. Hjelmen er beregnet på mange aktiviteter, og den dekker derfor nokså store deler av hodet, særlig sidene. Boreo har plastskall utenpå polypropylen og stropper i polyester. Strammesystemet er ei plastspenne bak på hjelmen, som strammer reimene ved å klemme på en spenne på hver side.