Vapor er ikke så lett som Sirocco, men er et godt hakk kulere. Det er allikevel som om de 40 grammene som skiller dem er akkurat så mye at man velger å ikke ta den på – på cragget.

I fjellet derimot glemmer man Vapor umiddelbart. Så lett og god er den – og så godt sitter den. Det vil være din gode venn med kilesettet i selen, sommerstid og i tindrende sol.