Black Diamond Vector oppleves som en robust utgave av Vapor; den er tykkere og har færre og mindre luftehull. Dermed er Black Diamond Vector også bedre egnet til norske fjell, med mindre du står midt på Sydpillaren på Mongejura i solsteiken.

Det kan være så varmt at du damper, og da passer nok Vapor best. Slike forhold møter man dog sjelden i Norge, og vanligvis trenger man mer varme og værbeskyttelse enn lufting.